Home | За нас | Публикувай резюме

Меню
· За нас
· Контакти с нас
· Информационен справочник
· Регистрация
· Бизнес оферти
· Административен вход


ДОБРЕ ДОШЛИ В САИТА НА ПИРГОС ЛИМИТЕД- КИПЪРЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА БЪДЕЩИТЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В РЕПУБЛИКА КИПЪР !

   РЕПУБЛИКА КИПЪР

   Страната е разположена на едноименния остров в източната част на Средиземно море. Има площ от 9 251 кв.км. и брегова линия от 737 км. По дължина на острова се простират две планински вериги - северна (вис. до 1 023м.) и южна - Тродос, с най-висока точка - 1 951м., между тях - хълмиста равнина.
   КЛИМАТ - средиземноморски със средни температури - чнуари - около 12 градуса Со, август - до 28 градуса Со. Валежи - от 600 до 1000 мм. Растителност - средиземноморска - храсти, гори (18% от площта).
   НАСЕЛЕНИЕ - 780 хил.жит., като 180 хил. живеят в Северен Кипър. Гъстота - 84,3 жит. на кв.км. Естествен прираст - 9. Средна продължителност на живота - мъже - 75г., жени - 80г.
   ЕТНИЧЕСКИ СЪСТАВ - кипърски гърци - 80.2%, кипърски турци - 18.3%, араби (маронти) - 0.5%, арменци - 0.3%, италианци - 0.3%, други - 0.4%.
   ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК - гръцки и турски
   КОНФЕСИОНАЛЕН СЪСТАВ - християни - 81.8% (от тях православни - 95.1%, униати - 0.8%, арменогригорианци - 0.7%, католици - 1.4%, протестанти - 2.0%), мюсюлмани (сунити) - 18.2%, градско население - 57%.
   СТОЛИЦА - Никозия (194 хил.ж.). По-големи градове - Лимасол (152 хил.ж.), Ларнака (68 хил.ж.), Пафос, Фамагуста и Кирения.
   АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНИЕ - 6 окръга
   ПО-ВАЖНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ И ДАТИ - IXв. пр.Хр. - завладян от Финикия; VIIIв. пр.Хр. - в състава на Асирия; 560г. пр.Хр. - завладян от Египет; 333г. пр.Хр. - завладян от Александър Македонски; 58г. пр.Хр. - завладян от Рим; 396г. - в състава на Византия; 648г. - завладян от арабите; 965г. - отново в състава на Византийската империя; 1191г. - завладян от кръстоносците - Ричард Лъвското сърце създава Кипърско кралство; 1489г. - владение на Венеция; 1571г. - включен в Османската империя; 1878г. - окупиран от английски войски; 1925г. - обявен за колония на Англия; 16 август 1960г. - независима република; 1974г. - турски войски завземат северната част на острова и обявяват създаване на турска кипърска република - Северен Кипър (призната само от Турция,с площ 3355 кв.км)
   ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО - президентска република. Според конституцията от 1960г. Президентът трябва да бъде кипърски грък, а вицепрезидентът - кипърски турчин, избирани за 5 години. Те ръководят и изпълнителната власт - Съвет на министрите. Законодателна власт - Палата на представителите, избирани за 5 години.
   ПАРИЧНА ЕДНИНИЦА - EURO
   СТОПАНСТВО - главен отрасъл - услуги и туризъм. Добива се мед, хром, азбест, гипс. Развита е хранително-вкусовата, текстилна, обувна, циментова промишленост, има нефтопреработвателен завод. Основни култури - пшеница, ечемик, заленчуци, грозде, тютюн, цитруси, маслини и др. Действат над 17 хил офшорни компании, носещи около 330 мил.щ.д. доход.
   ТРАНСПОРТ - няма ж.п. линии, , шосета - над 10хил.км. Основни морски пристанища - Лимасол и Ларнака. Международни летища - Ларнака и Пафос.
   ТУРИЗЪМ - много добре развита материална база и инфраструктура. Годишно страната се посещава от над 2 мил.туристи, които носят приходи от 1,8 млрд.долара.
   От София до Никозия - 1 204 км.
   НИКОЗИЯ е столица на Кипър от десети век. Тя е разположена почти в центъра на острова в Месаорската равнина, обградена от планинската верига Кирения.
   Никозия е град с две лица - старата част на града, заобиколена от висока венецианска стена, е символ на величественото минало, а новата, чието население е около 170 000 души, разкрива съвременния облик на столицата.
   В старата част, заобиколена от мощни крепостни зидове, които столетия наред са предпазвали града от нападения на безмилостни завоеватели, има множество исторически паметници, а в новата модерните хотели, изисканите ресторанти и обширните градски паркове предлагат на туристите прекрасни условия за отдих.
   ОПАСНИ ЗОНИ Равнището на престъпност в Кипър е ниско и няма обособени зони с по-голям ръст на улична престъпност. През активните летни месеци се наблюдава известно завишаване на противообществените прояви в местата по-голямо съсредоточаване на млади летовници (Агия, Напа, Протарас), но те не са свързани със сериозни посегателства против личността и полицията упражнява необходимата превантивна дейност.

Copyright © 2007 ПИРГОС ЛИМИТЕД- КИПЪР.
All Rights Reserved.